Årsmöte 2022

Kallelse till ÅRSMÖTE

Onsdag den 24 februari 2022 kl. 18.30
Årsmötet hålls online via Zoom

Pga pandemin hålls årsmötet återigen online via Zoom

Du är väl med och väljer uppdragstagare för mandatperioden och tycker till om förslagen på vårprogram och verksamheten i övrigt. Vi berättar om vilka vi är, samt om vår och Stamningsförbundets verksamhet.

Anmälan senast den 22 februari till: Mary Johansson, 076-1177968, marybjohansson@gmail.com eller Anita, 070-5223916. 

Du som är medlem och närvarar på årsmötet online bjuds på fika. Dvs du köper egen gofika inför årsmötet och får 50kr på ditt konto. 50kr utbetalas efter årsmötet, så glöm inte att uppge ditt kontonummer.

Handlingar som bifogas kallelsen till årsmötet är dagordningen samt inbetalningskort för medlemskap år 2022. Om du betalar in digitalt till PG 40 38 44-4 (100kr för vanlig medlem, 50kr för medlem i samma hushåll), uppge för vem/vilka inbetalningen gäller.

Du som anmält dig får Zoom-länken till årsmötet via mail, senast en dag innan.

Du som inte tidigare använt dig av Zoom kan kontakta Anita i samband med anmälan. Anita kommer då att maila en lathund, samt bestämma en tid för att visa hur du gör. Årsmöteshandlingar mailas till den som anmält sig, samt till medlemmar som önskar få dessa.

Efter årsmötet mailas till alla medlemmar årsmötesprotokoll, informationsblad om vårt utlåningsmaterial, brev från vår samtalskontaktperson samt vårprogrammet. Du som vill ha handlingarna i papperskopia säger till.

VÄLKOMMEN!

Annons