Personuppgiftsförordningen

Den 25 maj 2018 börjar den nya dataskyddsförordningen, GDPR, att gälla i EU. Det huvudsakliga syftet är att skydda människors rätt till skydd av sina personuppgifter och skydd av privatlivet.

Vi i Skaraborgs stamningsförening behandlar dina kontaktuppgifter (namn, adress, telnr, och epost samt de första 6 siffrorna i ditt personnummer) främst för att du ska kunna få utskick från föreningen, för att kunna söka bidrag, för att kunna boka träffar, för att kunna uppvakta dig på högtidsdagar, och liknande. Stamningsförbundet behandlar också dina kontaktuppgifter  för att skicka ut förbundstidningen Kommunikation, söka statsbidrag från Socialstyrelsen, mm.

Dina personuppgifter är i tryggt förvar hos oss, sparas så länge du är medlem hos oss samt så länge bokföringslagen kräver det, och därefter så länge du själv väljer att få information från oss.  

Du har när som helst rätt till att veta vilka uppgifter vi har om dig, hur vi använder dina uppgifter, och rätta ev fel. Du har även rätt att helt radera alla dina uppgifter, men det medför tyvärr att du inte längre kan vara medlem hos oss, och det skulle vi tycka vara ledsamt. Vi ser istället fram emot att träffa och hålla kontakten med er i många år till. 🙂

Om detta är ok för dig att vi behandlar dina kontaktuppgifter även i fortsättningen behöver du alltså inte göra någonting.

Hör av dig om du har frågor. Mer information finns på www.datainspektionen.se