Om stamning

DU ÄR INTE ENSAM
VAD ÄR STAMNING
KAN MAN FÅ HJÄLP MED SIN STAMNING?
STAMMAR DITT BARN?
RÅD TILL DIG SOM INTE STAMMAR
VILL DU HA MER INFORMATION OM STAMNING?

DU ÄR INTE ENSAM

Visste du att Marilyn Monroe, Winston Churchill och Isaac Newton stammade, likaså President Biden, Jan Boklöv och Orup? – Stamning har funnits i alla tider, inom alla samhällsklasser och i hela världen! Ca 1 % av alla vuxna stammar, 4-7% av alla barn. Trots detta hör man sällan någon som stammar. Detta beror på att vi som stammar är mästare på att dölja vår stamning. Redan som barn får man välmenande råd att t ex ta det lugnt och att man fyller i ord. På så sätt ökar stamningen och man känner sig inte som herre över sitt tal. Detta kan skapa oro, ångest och skuldkänslor och den s k ”inre” stamningen ökar. Stamningen kan bli som ett isberg, där delen ovanför ytan är det som hörs och syns, medan delen under ytan är det som känns. (OBS att isberget kan se ut olika för var och en.) Det är svårt att förklara för en som inte stammar, att man kan vara skräckslagen för något så enkelt som att
svara i telefon eller att säga sitt namn, på grund av omgivningens reaktioner på stamning.

VAD ÄR STAMNING?

Forskningen tyder på att stamning har en neurobiologisk grundorsak. En viss läggning för stamning kan ärvas. En förklaring till stamning kan vara att hjärnans styrning av talet är instabil, vilket ger en tendens till avbrott i talet. Psykologiska och sociala
faktorer, till exempel den stammande personens och omgivningens reaktioner, kan påverka stamningens utveckling. Personer som stammar är inte mer nervösa än andra människor. Men stamning kan göra en stammande person nervös i vissa talsituationer.
Stamning upplevs mycket olika från person till person. Många tänker ständigt på stamningen, medan andra är mindre bekymrade. Några stammar lite men upplever det ändå som ett stort problem. Andra pratar på och stammar utan att känna större problem. Det finns dessutom många variationer på hur man stammar.

KAN MAN FÅ HJÄLP MED SIN STAMNING?

Ja det kan man! Logopeder är utbildade på att behandla olika talvariationer och arbetar ofta på sjukhus. Talpedagoger arbetar i skolor eller privat. I skolor finns speciallärare som också arbetar med talet. Yrkesgrupperna arbetar inte enbart med att
få dig att tala flytande, utan även att få dig acceptera din stamning, att minska rädslan för att tala och för att mjuka upp stamningen. Det tar dock tid. Ge inte upp! Vi i SSF finns till för att stötta dig, hjälpa dig och att visa dig att du inte är ensam. Vi i SSF finns till för att stötta dig, hjälpa dig och att visa dig att du inte är ensam.

STAMMAR DITT BARN?

Stamningen börjar oftast i 3-7 års åldern, oftare hos pojkar än hos flickor. Alla barn upprepar ljud och stavelser någon gång för att de är så ivriga att prata. Om barnet kämpar med orden, blir allt tystare och själv besväras av sitt tal, eller om du som förälder
känner oro, kontakta direkt en logoped. Om det behövs en remiss från BVC, nöj dig inte med att ”det växer bort”! Ju snabbare ett barn får hjälp med talet, ju bättre. Tvivlar du själv, låt experten göra en bedömning. Det skulle du gjort om barnet var sjukt, eller hur? Och kom ihåg, det finns personer som stammar i varje yrkesgrupp, så även om barnet fortsätter stamma, så finns alla möjligheter till ett framgångsrikt och socialt liv. Hör gärna av dig till oss i föreningen. Vi är, eller har varit, barn som stammar. Det finns dessutom föräldrar till stammande barn med i föreningen som du kan prata med. Kanske du själv vill vara med och göra situationen bättre för ditt barn.

RÅD TILL DIG SOM INTE STAMMAR

– Fyll aldrig i! (Du tar bort självkänslan. En person som stammar kan tala och tänka, det tar bara lite längre tid).
– Möt blicken och försök hålla den kvar! (Visa att du lyssnar och att du kan vänta).
– Ha aldrig ”goda råd”, typ ”ta det lugnt”! (Då visar du att du lyssnar på hur det sägs, inte på vad som sägs). Och inte hjälper det heller.
– Fråga om du är oviss på vad du ska säga eller göra! (Att undvika att tala om stamning gör det till något ”konstigt”, något man inte får visa).
– Tala om för en stammande vän eller familjemedlem att det finns en förening för stammande personer. Visa denna folder. Du kan själv också bli medlem.

Visa denna hemsida eller vår folder som du kan få gratis av oss.

VILL DU HA MER INFORMATION OM STAMNING?

Stamningsförbundet har mer information om stamning (broschyrer, hemsidan), men du kan även kontakta oss för information, personliga berättelser eller boka vår skärmvägg. Vi har också informatörer som kan komma till skolan, arbetsplatsen mm (även via videolänk) och berätta om stamning. För mer kontakt, hör av dig till styrelsen

Ladda gärna ner vår folder om stamning och föreningen

Nu finns vi även på Facebook!

Annons